Lojalitetsrabatt

Lojalitetsrabatt

Vi på Tobakshop värnar om våra kunder och vill därför belöna er för de köp ni gör hos oss. Vi har därför skapat ett belöningssystem som ger dig som har ett konto på Tobakshop lojalitetspoäng.Hur många lojalitetspoäng man får,samt vilka varor som ger poäng, står tydligt  markerat för varje specifik vara.Antalet lojalitetspoäng som anges för respektive produkt avser en (1) enhet. D.v.s. ett visst antal poäng per styck. Om du exempelvis köper två stycken av samma vara så dubbleras antalet poäng vid köptillfället. Dessa poäng används sedan som rabatt.Kontot skapar du enkelt och gratis på följande sida.

 

Hur mycket är  en lojalitetspoäng värd?

En (1) lojalitetspoäng motsvarar en (1) svensk krona SEK i rabatt vid ett framtida köptillfälle.

 

Hur fungerar Tobakshops poängsystem?

En förutsättning för att kunna erhålla, spara och använda lojalitetspoäng är att du har ett konto hos Tobakshop. Varje specifik vara ger ett specifikt antal lojalitetspoäng efter genomfört köp. Mängden Lojalitetspoäng  varierar mellan varor och beskrivs på varans sida.

 

Villkor

¤ Lojalitetspoängen når kundens konto först efter köptillfället, då köpet är genomfört, och kan därefter användas vid nästkommande köptillfälle eller sparas.

¤ Lojalitetspoängen är alltså en typ av rabatt, där en (1) lojalitetspoäng motsvarar en (1) svensk krona (SEK) i rabatt. D.v.s. avdrag på totalsumman vid ett framtida köptillfälle.

¤ Lojalitetspoängen förbrukas när kunden väljer att använda poängen vid ett köptillfälle. Kunden kan själv bestämma hur många erhållna Lojalitetspoäng som används/förbrukas vid ett specifikt köptillfälle.

¤ Kunden får också lojalitetspoäng vid köptillfällen där kunden använder redan erhållna lojalitetspoäng. Om kunden väljer att använda Lojalitetspoäng vid ett köptillfälle så är det totalsumman (innan avdraget/rabatten) som avgör mängden nya Lojalitetspoäng kunden får vid det specifika köptillfället. D.v.s. det är inte summan efter avdraget/rabatten som avgör mängden nya Lojalitetspoäng.

 

Returköp

Om kund åberopar Ångerrätten (d.v.s. att returnera den oanvända varan inom 14 dagar efter du mottagit den) så makuleras (ogiltigförklaras) också de Lojalitetspoäng som erhölls vid köpet av den vara som returneras. D.v.s. kunden får enbart behålla de lojalitetspoäng som erhålls vid köp där ångerrätten inte åberopas.

Om kunden hinner förbruka lojalitetspoängen (som erhölls genom varan som returneras) innan varan returneras, genom Ångerrätten, så debiteras kunden för motsvarande belopp. Som tidigare nämnt så motsvarar en (1) lojalitetspoäng en (1) svensk krona (SEK).[:en]Lojalitetspoäng

Vi på Tobakshop värnar om våra kunder och vill därför belöna er för de köp ni gör hos oss. Vi har därför skapat ett belöningssystem som ger dig som har ett konto på Tobakshop lojalitetspoäng för varje köp du gör hos oss. Detta skapar du enkelt och gratis på följande sida.

 

Hur fungerar Tobakshops poängsystem?

En förutsättning för att kunna erhålla, spara och använda lojalitetspoäng är att du har ett konto hos Tobakshop. Varje specifik vara ger ett specifikt antal lojalitetspoäng efter genomfört köp. Mängden Lojalitetspoäng per krona varierar mellan varor och beskrivs på varans sida.

EXEMPEL.

Lojalitetspoängen når kundens konto först efter köptillfället, då köpet är genomfört, och kan därefter användas vid nästkommande köptillfälle eller sparas.

Lojalitetspoängen är alltså en typ av rabatt, där tio (10) lojalitetspoäng motsvarar en svensk krona (SEK) i rabatt. D.v.s. avdrag på totalsumman vid ett framtida köptillfälle.

Lojalitetspoängen förbrukas när kunden väljer att använda poängen vid ett köptillfälle. Kunden kan själv bestämma hur många erhållna Lojalitetspoäng som används/förbrukas vid ett specifikt köptillfälle.

Kunden får också lojalitetspoäng vid köptillfällen där kunden använder redan erhållna lojalitetspoäng. Om kunden väljer att använda Lojalitetspoäng vid ett köptillfälle så är det totalsumman (innan avdraget/rabatten) som avgör mängden nya Lojalitetspoäng kunden får vid det specifika köptillfället. D.v.s. det är inte summan efter avdraget/rabatten som avgör mängden nya Lojalitetspoäng.

 

Returnering

Om kund åberopar Ångerrätten (d.v.s. att returnera den oanvända varan inom 14 dagar efter du mottagit den) så makuleras (ogiltigförklaras) också de Lojalitetspoäng som erhölls vid köpet av den vara som returneras. D.v.s. kunden får enbart behålla de lojalitetspoäng som erhålls vid köp där ångerrätten inte åberopas.

Om kunden hinner förbruka lojalitetspoängen (som erhölls genom varan som returneras) innan varan returneras, genom Ångerrätten, så debiteras kunden för motsvarande belopp. Som tidigare nämnt så motsvarar tio (10) lojalitetspoäng en svensk krona (SEK).